Nadační fond Premiot

Staňte se členem naší velké rodiny - ať už pomoc potřebujete nebo nabízíte.

Připojte se

Náš záměr je jednoduchý. Inspirovat, pomáhat, spojovat.

Všichni víme, že nejslabšími členy společnosti jsou děti, senioři a obecně znevýhodnění občané. Záměrem Nadačního fondu Premiot je pomáhat a inspirovat všude tam, kde je třeba.

Mezi projekty Nadačního fondu Premiot najdete i ty, které se netýkají pouze výše uvedených kategorií, ale nás všech. Spolupodílíme se na zvýšení kvality života občanů České republiky. Společně s Vámi a našimi partnery podporujeme jak jednotlivce, kteří potřebují pomoc – ať jsou to děti samoživitelů nebo oběti živelních katastrof, tak celé komunity lidí – například výsadbou a údržbou zeleně, podporou vzdělávání či stavbou a zvýhodněným pronájmem nemovitostí.

Finanční a dárcovskou stabilitu nadačního fondu zabezpečuje silná investiční skupina Premiot Group a.s..
Nadační fond Premiot funguje také jako prostředník mezi dárci a příjemci podpory.

Příležitost podpořit jak jednotlivce, tak projekty, má každý. Můžete si vybrat, zda jen finančně přispějete nebo přímo darujete potřebnou věc, službu, zboží nebo svůj čas. Pokud se rozhodnete přispět finančně, budete vždy přesně vědět, k jakému účelu byly peníze využity.

Jsme přesvědčeni, že jsme schopni dodat našim dobročinným projektům velkou přidanou hodnotu a dotáhnout je do konce. Jednotlivé příběhy pro nás nekončí předáním daru. Zajišťujeme, že dar nebo podpora je opravdu využita na daný účel a rádi příjemce podporujeme i v dalších aktivitách tak, aby se stali na nadačním fondu v budoucnu zcela nezávislými. Naše příběhy ani projekty neopouštíme, ale sledujeme je, kontrolujeme a vracíme se na místa, kde jsme pomohli, a zajímá nás, jak příběhy pokračují.

Ať už vás k nám přivedla touha pomoci nebo pomoc potřebujete, jsme rádi, že jste tu a my jsme tu pro vás.


Nepřehlédněte

Jsme hrdými partnery Přispěli jsme na Sociální automobil

Nadační fond PREMIOT přispěl 24 000 Kč na Sociální automobil pro Dům seniorů Michle.

Projekty Podpořili jsme projekt Život za zdí

Darovali jsme 10 000 Kč na projekt Život za zdí, dokumentární cyklus pro lidi s neléčenou depresí a úzkostnými poruchami.

Nadační fond Premiot Darovat nyní můžete i kartou přes platební bránu

Nadační fond PREMIOT nyní přijímá dary na nový transparentní účet u ČSOB i přes platební bránu a terminál.

Připojte se

Staňte se členem naší velké rodiny – ať už pomoc potřebujete nebo nabízíte.
Podporujeme jak jednotlivé lidi, rodiny a jejich příběhy, tak i dobročinné projekty s větším společenským dosahem.

Chci podpořit

Podpořit příběh

Zde najdete příběhy jednotlivých lidí či rodin, které potřebují podporu.

Můžete si vybrat, konkrétního člověka a rozhodnout se, zda finančně přispějete nebo darujete konkrétní věc, službu či čas.

Chci podpořit

Podpořit projekt

Zde najdete dobročinné projekty, které mají větší dosah a jsou přínosné pro komunity či celou společnost.

Můžete se rozhodnout, zda finančně přispějete na daný projekt nebo darujete konkrétní věc, službu či čas.

Chci podpořit

Nabídnout svou pomoc

Zde můžete nabídnout své služby jako dobrovolník. Ať už chcete učit tanec v domově seniorů, nabízíte doučování pro děti nebo třeba máte bagr a v případě nouze se na vás bude možné obrátit.

Chci podpořit

Chci přispět

Přispět nadačnímu fondu

Pokud chcete nechat na nás, na který příběh či projekt věnujeme váš dar, budeme rádi za jakýkoliv příspěvek na náš transparentní účet.

Chci přispět

Chci požádat o podporu

Požádat o podporu

Vážíme si důvěry, kterou v nás vkládáte. Pokusíme se zde odpovědět na vaše dotazy a poté vás požádáme o vyplnění dotazníku, abychom se mohli co nejdříve spojit.

Chci požádat o podporu

Navrhnout podporu

Všimli jste si nebo víte ve svém okolí o někom, kdo by potřeboval podporu? Víte o projektu, který by fungoval lépe s naší podporou? Dejte nám vědět.

Propojte nás

Příběhy a projekty

Těmito příběhy a projekty právě žijeme.

Vaše příběhy Zaplatili jsme za pana Bronislava daň finančnímu úřadu

Finanční situace ohrožených skupin se rychle zhoršuje, proto jsme pomohli invalidnímu důchodci se zaplacením daně ve výši 1 122 Kč.

Jsme hrdými partnery Přispěli jsme na konání

Nadační fond PREMIOT doplnil sbírku zaměstnanců společnosti Česká žula, a.s. a společně jsme přispěli Českému červenému kříži na uspořádání benefičního dětského dne v Sedlčanech.

Vaše příběhy Přispěli jsme 5000 Kč pro Míšu

Příspěvek půjde na úhradu obědů a družiny a na školní pomůcky.

Vaše příběhy Přispěli jsme na osobní asistenci pro Nicolase

Nadační fond PREMIOT daroval 10 000 Kč na osobní asistenci pro osmiletého chlapce s vážným kombinovaným postižením.

Vaše příběhy Obědy pro Davida

Nadační fond PREMIOT daroval 3000 Kč na obědy ve školní jidelně.

Vaše příběhy Přispěli jsme 10 000 Kč na neurorehabililtaci pro Elišku

Nadační fond PREMIOT přispěl 10 000 Kč na intenzivní neurorehabilitační program Therasuit pro patnáctiletou Elišku trpící syndromem Cri Du Chat.


Nadační fond Premiot

Inspirujeme k dobročinnosti a vzájemné laskavosti. Pomáháme i těm, kteří nejsou na první pohled vidět a slyšet. Spojujeme vlastní pomoc s dalšími dárci, dobrovolníky, aby měl výsledek společného snažení smysl a přidanou hodnotu.

Více o nás

Naši partneři

Vážíme si našich podporovatelů a dárců. Mnozí z nich však svoji účast neomezují pouze na finanční pomoc. Jdou dál a do společných projektů vkládají víc. Svoje srdce, svoji odbornost a profesionalitu. Jsou to firmy, odborníci, soukromé osoby, ale také mediální instituce, které pomáhají informovat o naší společné práci.

Více o partnerech

Chci přispět nadačnímu fondu Premiot
Přispět