Jak jsme již informovali v létě, Nadační fond PREMIOT přispěl částkou 24 000 Kč na koupi Sociálního automobilu, který tak od tohoto týdne plní svůj účel s nepřehlédnutelným logem PREMIOT Investment Group na přední kapotě.

Našimi penězi jsme tímto mohli pomoci dlouhodobému projektu společnosti Kompakt, jehož prostřednictvím se od roku1997 podařilo předat a uvést do provozu již několik desítek těchto vozů po celé České republice.

Konkrétní Sociální automobil podpořený Nadačním fondem PREMIOT slouží Domu seniorů Michle a můžete jej potkávat na cestě při dopravě jeho klientů do zdravotnických zařízení nebo na úřady.

Ať slouží a šťastnou cestu…

Sociální automobil na cestách
Chci přispět nadačnímu fondu Premiot
Přispět